รู้แล้วแชร์ต่อ!!! 3 บท สวดมนต์คำบูชา “พ่อแม่” ส่งผลให้เกิดโชคลาภ…ชีวิตรุ่งเรือง ไม่มีติดขัด (รายละเอียด)

12 พฤศจิกายน 2017 | ข่าวเด่น

พ่อแม่นับว่าเป็นผู้ที่มีพระคุณมากล้นที่ยากจะหาคำอธิบายได้ ความรักที่ยิ่งใหญ่ ไม่ว่าลูกจะเป็นเช่นใด จะดีหรือร้ายยังไงท่านก็ยังรัก จนลูกเติบใต และควรที่จะถึงเวลาที่ต้องหันมาดูแลท่านบ้างแล้ว เพื่อส่งผลให้เกิดแต่ความรุ่งเรืองแต่ชีวิต รวมไปถึงบทสวดมนต์บูชาพ่อแม่ 3 บท ที่สวดแล้วจะให้เกิดโชคลาภ ผลบุญจะส่งให้มีแต่ความสุข ความเจริญในชีวิต

คาถาบูชาพ่อแม่ ทุกครั้งก่อนนอนโดยอานิสงค์ที่สวดจะทำให้คุณและครอบครัวมีความสุข หรือหากว่าในวันแม่ที่จะถึงนี้ คุณจะนำพวงมาลัยพร้อมกับ คาถาบูชาพ่อแม่ ไปสวดพร้อมกันเลยก็ได้นะคะ จำไม่ได้ก็จดใส่กระดาษเล็กๆ เพียงเท่านี้ก็สามารถตอบแทนบุญคุณพ่อกับแม่

1. อิมินาสักกาเรนะ ข้าขอกราบสักการะบูชา อันพระบิดร มารดา ตัวข้าขอน้อมระลึกคุณ ท่านมีเมตตาการุณ อุปการะคุณต่อบุตรธิดา ท่านให้กำเนิดลูกมา ทั้งการศึกษาและอบรม ถึงแม้ลำบากขื่นขม ทุกข์ระทมสักเพียงใด ท่านไม่เคยหวั่นใหว ต่อสิ่งใดที่ใด้เลี้ยงมา พระคุณท่านล้นฟ้า ยิ่งกว่าธาราและแผ่นดิน ข้าขอบูชาเป็นอาจิณ ตราบจนสิ้นดวงชีวา ขอปวงเทพไท้รักษา อันพระบิดรมารดาของข้า เทอญ..

2. มัยหัง มาตาปิตูนังวะปาเทสุ วันทามิ สาทะรัง (กราบ 1 ครั้ง)

3. อะนันตะคุณะ สัมปันนา ชะเนติชะนากา อุโภ มัยหัง มาตา ปิตูนังวะ ปาทา วันทามิ สาทะรัง
หลังจากสวดบูชาแล้ว หากสะดวกก็ทำพิธีขออโหสิกรรมต่อเลยก็ได้ โดยให้เตรียมน้ำโรยดอกมะลิไปหนึ่งขัน แล้วพูดว่า “กายกัมมัง วจีกัมมัง มโนกัมมัง โย โทโส อันว่าโทษใดความผิดอันใด ที่ข้าพเจ้าพลั้งเผลอสติไป ด้วยกายก็ดี ด้วยใจก็ดี ทั้งต่อหน้าและลับหลัง ขอใหคุณพ่อ คุณแม่ คุณปู่ คุณย่า คุณตา คุณยาย คุณพี่ คุณน้อง อโหสิกรรมให้ด้วย” หลังจากนั้นราดน้ำรดมือ รดเท้า