“ฟ้าหญิงฯ”ทรงคิดถึง”เสด็จพ่อ” ถ้ามาตอนนี้คงบอกหนูว่า”ไอ้ตัวเล็กสู้ๆนะ”(รายละเอียด)

11 พฤศจิกายน 2017 | ข่าวเด่น

เมื่อวันที่ 9 พ.ย. หลังจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี หรือ พอ.สว. ประจำจังหวัดขอนแก่น และหน่วยแพทย์พระราชทานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ที่โปรดให้ไปบริการตรวจรักษาประชาชนที่เจ็บป่วย ณ โรงเรียนนครขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น แล้ว พระราชทานพระวโรกาสให้สมาชิก พอ.สว.ประจำจังหวัดขอนแก่น เฝ้า โอกาสนี้มีพระดำรัสแก่สมาชิก พอ.สว. เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่

โอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี มีพระดำรัสตอนหนึ่ง เกี่ยวกับ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ว่า “…พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงเป็นห่วงประเทศไทยเหลือเกิน แม้แต่ตอนท่านประชวร ท่านก็ยังเป็นห่วง หนูคิดถึงท่าน ทุกวันทุกคืน ไม่เคยลืมเลย มันลืมไม่ลง แล้วก็ถ้าพ่อมาตอนนี้ พ่อคงบอกหนูว่า พ่อเรียกหนูว่า ไอ้ตัวเล็ก สู้ ๆ นะ เคยทูลท่านบอกว่า ไอ้ตัวเล็กสู้อยู่แล้ว ข้าพเจ้าขอให้ทุกคนคิดถึงในหลวง ร.9 ทุกคน และให้ดำเนินรอยตามพระยุคลบาทที่ทำไว้แล้วแก่การทำเพื่อ พอ.สว. ออกรักษาคนไข้ ให้เขามีสุขภาพจิต สุขภาพร่างกายดีขึ้น อันนี้เป็นพระนโยบายของสมเด็จย่า สมเด็จป้า และทูลกระหม่อมพ่อ และตอนนี้ก็ผ่านมาจนถึงมือหนูที่จะช่วยเหลือคนที่ยากไร้…”

ความเห็นชาวเนต